Analys

Behovsanalys av befintlig IT struktur

Hur ser er arbetsplats ut? Vad fungerar och vad fungerar mindre tillfredsställande? Saknas något? Detta är några saker vi tar reda på i en behovsanalys.

Ett behov förändras ofta med tiden, företaget växer, teknik utvecklas och utrustning föråldras. För att slippa ringa till tio olika tekniker kan du vända dig till oss för att få hjälp med en helhetslösning. Vi tittar på verksamhetens behov och förutsättningar och ger sedan förslag på eventuella förbättringar. Det handlar om att få en effektiv arbetsplats, där så lite tid som möjligt går åt till att ”släcka bränder”.