Drift

En IT-miljö med server, applikationer och klienter kostar mycket tid och kunskap att bygga upp och underhålla. Därför kan du låta oss ta hand om driften av ditt IT-system, både mjuk- och hårdvaran. Vi tar ansvaret för att ditt systern fungerar som det ska och får de uppdateringar det ska ha. Vill du behålla totalansvaret själv, men få hjälp med service och underhåll – läs mer under nästa punkt.