Hårddiskradering

Du vet väl att en hårddiskformatering inte raderar er data?

Skall ni sälja era servrar eller företagsdatorer, kanske låta någon anställd ta hem dem eller kanske helt enkelt skrota dem?

Idag finns det enkla samt lättillgängliga programvaror för återskapning av förlorad data.
En av de största informationsläckorna idag består av dataenheter som kasserats, givits bort eller skickats för återvinning utan korrekt utförd diskradering.

Vid avvecklingen eller återcirkulering av gammal datorutrustning, rekommenderar Daprex starkt att man raderar all data på hårddiskarna genom överskrivning.

Detta bör utföras för att efterleva de lagar som gäller lagring av personuppgifter, sekretesslagstiftning och programlicenser. Personliga lösenord, certifikat och arbetsdokument är också viktigt att städa undan.

En överskrivning av data på media måste göras, eftersom enbart formatering av mediat kan göra det möjligt att med mycket enkla medel att återskapa data. Överskrivningen måste utföras med en metod som gör det tillräckligt svårt, även med kunskap och resurser, att återskapa data. Överskrivning bör ske minst tre gånger av mediat. Detta berör bl.a. lösa hårddiskar, persondatorer, bärbara datorer, servrar, USB-minnen, PDA:er och mycket annat.

Två vanliga metoder för säker överskrivning:

US Secretary of Defense. DoD5220.22-M. Ett tecken ersätts av dess komplementär som ersätts av slumpvis valt tecken till att alla sektorer överskrivits.Gutmann, 35 gånger varierat bitmönster Media som innehåller kvalificerat hemlig information bör destrueras fysiskt – exempelvis genom malning – istället för överskrivning.

Vi kan erbjuda er:
Diskradering som uppfyller DoD5220.22-M specifikationen. Komplett hårddisk destruktion.

Kontakta oss för mer information.