Hårddiskdestruktion

Vi erbjuder företag att lösa det eviga problemet med hur man kan säkert kan göra sig av med gamla hårddiskar som innehåller olika typer av känsliga data genom att komma ut till företaget och på plats förstöra gamla media.

Vanligaste informationsläckaget är just från lagringsmedia i uttjänta datorer.

Det kan kännas osäkert att transportera känsligt media från din organisation eller anläggning till annan part för destruktion utan egen översyn samt säkerhet om det verkligen blir utfört.

Med shreddning av dina hårddiskar och elektroniska medier eliminerar du risken för stöld och förlust av data som uppstår när du lämnar ifrån dig dina enheter.

Vår lastbilsbaserade Shredder kan krossa ett omfattande utbud av hårddiskar, PDA, Telefoner, andra elektroniska media, magnetband och även hela laptops! efterlämnande endast maximalt 25 mm skadade fragment som inte kan återställas.
Ni kan själva vara med och övervaka destruktionen om så önskas då vi utför det på plats hos er.
Företagets konfidentiella uppgifter förblir hos dig tills de är helt förstörda.
Vi dokumenterar serienumret för varje enhet allt eftersom de förstörs och förser dig med ett specificerat destruktions intyg.

Vi debiterar per förstörd enhet.
För offert, vänligen ring 08-737 00 90 eller skicka e-post till oss med information om vart du befinner dig och hur många av varje medietyp du önskar destruera.

 

Tilläggstjänster

* Vi kan montera ut enheter från dina servrar, persondatorer och bärbara datorer.
* Filmning av hela destruktionsarbetet där vi även varje enhet visas framför kameran för verifiering av serienumret.