Miljön är viktig för oss på Daprex. Därför arbetar vi långsiktigt för att minska belastningen på miljön på flera olika sätt. Vi har en Miljöpolicy som genomsyrar hela företaget och vi arbetar med en miljömärkt toner. All vår elektronikskrot återvinns enligt ISO 14001.

Miljöpolicy

Miljöfrågorna får en allt större betydelse i samhället. Miljöarbetet är en kontinuerlig process som är en del av vår verksamhet på flera olika sätt. Data & Printerexperten AB skall prioritera och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med resurser och praktisera kretsloppstänkande. Försiktighetsprincipen skall gälla, d.v.s. misstanke om miljöförstöring räcker för att välja andra alternativ.

Miljöaspekterna skall värderas likvärdigt med funktion, kostnadseffektivitet och arbetsmiljöhänsyn.Ständigt sträva efter att höja resursutnyttjandet genom kontinuerliga förbättringar samt använda miljöanpassade material och metoder.Data & Printerexperten AB skall ställa lika höga krav på leverantörer och samarbetspartners som på den egna verksamheten.Vi anser att miljöförbättrande åtgärder skall ses som en långsiktig investering. Policyn skall vara känd och tillämpas i all verksamhet.Miljöaspekter vid det egna kontoret med hänsyn till städmaterial, kontorsmaterial, förbrukningsartiklar, kontorsutrustning samt uppvärmning mm av själva lokalen.Resor till och från kunder företas i enligt med policyn ovan.

Daprex toner

Vi på Data & Printerexperten AB ställer höga miljökrav på våra leverantörer. Bland annat är flertalet av produkterna Svanenmärkta. När det gäller toner till laserskrivare har vi valt en leverantör som är ISO 14001 certifierad.

För att minska den totala belastningen på miljön har vi valt att tillverka våra produkter i Sverige istället för att importera från till exempel Kina. Svenska produkter håller oftast en högre kvalitet.

Du som kund kan bland annat märka detta på att tonern inte läcker damm i skrivaren, vilket är vanligt för en produkt med låg kvalitet. För att tillverka nya kassetter går det åt ca 5-7 liter olja. Vi använder oss istället av ett fungerande retursystern och insamlingen av tomma kassetter sker nationellt. Det bidrar i sin tur till korta transportsträckor och mindre miljöbelastning.


Copyright © 2010 Data & Printerexperten AB
Kundvagn
Visa priser inkl moms?
Varor: 0 stSumma: 0 SEK