Köpvillkor

Data & Printerexperten JBM AB´s köpvillkor

Konsumentköplagen (1990:032) och Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (Distanshandelslagen) innehåller utförliga i allmänhet tvingade regler om dina rättigheter som konsument. Oavsett hur du handlar hos oss är nedanstående köpvillkor komplement till dessa lagar och är de bestämmelser som gäller mellan oss och dig.

1. Köp

1.1 Träffande av avtal
Vid beställning, via Internet, träffas avtal om köp när du väljer att bekräfta köp i kassan. Orderbekräftelse genereras sedan automatiskt av vår webshop utan manuell översyn. Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. uppenbart felaktigt pris eller tryckfel) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering eller anser att produktinformationen är felaktig får du självklart välja att avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte genomföra en beställning om t.ex. varan är slut i lager, prisfel eller vid tekniska problem.

Vid beställning kan avtal endast ingås på svenska. Avtalen arkiveras och är tillgängliga via vår Kundservice. Data & Printerexperten AB ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande.

1.2 Ändring av order
Om din order redan är skickad har vi ingen möjlighet att göra några ändringar eller tillägg. Ändringar och tillägg måste därför göras innan din order skickas från våra distributörer. Ring eller maila för ändra din order


2. Priser och betalning

2.1 Pris
Priserna i webshoppen är exklusive moms. Avgifter för frakt och moms tillkommer på varor som köps via Internet. Efter att beställningen bekräftats kan priserna endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över, t.ex. krig, strejk, naturkatastrofer, felaktiga prislistor etc. Data & Printerexperten tar inte ansvar för prisuppgifter som är lämnade av tredje part (prisjakt, pricerunner mfl)

2.2 Kredit
Vid val att köpa mot faktura utför vi en kreditupplysning på dig som företagskund. Privatpersoner erbjuds ej kredit. Betalningsvillkor så som antal dagar etc. beslutas individuellt av ansvarig säljare. Om kredit ej kan medgivas förbehåller vi oss rätten att skicka en förskottsfaktura före leverans kan ske.

2.3 Kort
Vi erbjuder säkerkortbetalning via Payex för både privatpersoner och företagskund
 

2.4 Återbetalning
Eventuella återbetalningar görs i första hand till ditt bankkonto, personkonto eller bankgirokonto och i andra hand via avi. Återbetalningen sker normalt inom 10 arbetsdagar från att vi mottagit och godkänt din retur. Vi kan endast utföra återbetalning på samma sätt och till samma konto som användes vid köptillfället.


3. Leveranser / Lager

3.1 Leveranstid
Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. Beställningar som läggs innan kl 14:00 vardagar skickas i regel samma dag. Varor som inte finns i lager, utan måste beställas från leverantör får en längre leveranstid. Meddelande om eventuella avvikelser från den normala leveranstiden eller informationen på hemsidan får du i samband med orderbekräftelsen. Du har då givetvis rätt att avstå, alternativt ändra din beställning.

För företag är leveransvillkor DDP (Delivery Duty Paid).

3.2 Leveranssätt
Fraktkostnaden varierar beroende på leveranssätt och storlek.

Postpaket - Beställning som väger mindre än 20 kg kan beställas med leveranssätt Postpaket. När din beställning har anlänt till Postens Serviceställe (t.ex. en närliggande ICA-affär eller en bensinstation i din hemort) skickas en avisering till dig. För att hämta ut postpaket krävs att du kan visa upp giltig legitimation.

Pappersavisering: När ditt paket anländer till Postens Serviceställe skickas en avi hem till dig. Ta med dig avin och din legitimation till det anvisade Servicestället för att lösa ut din beställning.

Företagspaket/Företagsadress – När företag beställer med leveranssätt Företagspaket sker leveransen endast till företagets leveransadress, vardagar mellan 08.00-16.00. Posten levererar utan att kontakta dig först. Finns ingen på plats som kan ta emot leveransen lämnas en avi och du kan sedan hämta beställningen på Postens Företagscenter eller Postens Åkeri. Försändelser som väger mer än 35 kg kan ej skickas som företagspaket. Företagspaket kan endast levereras till företagsadress, ej boxadress. Observera att privatpersoner inte kan välja leveranssätt Företagspaket.

3.3 Leveransförsening
Leveransförseningar meddelas till dig via e-post. Om du inte är nöjd med ett nytt angivet leveransdatum har du alltid rätt att avboka din order utan kostnad. Vi kan inte erbjuda någon form av ersättning på grund av en leveransförsening.

3.4 Varor som är slut i lager
Data & Printerexperten AB förbehåller sig rätten att skicka en likvärdig produkt om en produkt skulle vara slut i lager. Om du inte är nöjd med ersättningsprodukten har du full returrätt, utan extra kostnad för dig som kund.

3.5 Transportrisken
Vi står för transportrisken, dvs. risken för att produkten skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig. Varje försändelse besiktigas innan den skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet.

3.6 Transportskador/Felexpediering
Om produkten är skadad vid leveranstillfället bör detta anmälas omgående till vår Kundservice. För att vi ska kunna reklamera skadan gentemot vår transportör behöver vi anmäla transportskadan till denne inom 1-3 dagar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid.

Om din produkt visar sig vara skadad vid leveranstillfället rekommenderar vi dig att omgående anmäla detta till vår Kundservice på 0200-28 44 44 för att på bästa möjliga sätt hjälpa dig med den uppkomna situationen. Data & Printerexperten kommer då att reklamera transportskadan till Posten samtidigt som vi omgående levererar en ny försändelse till dig. Vi rekommenderar därför att du anmäler transportskadan inom 1-2 arbetsdagar från att du mottagit försändelsen. För att vi enklast ska kunna reklamera och godkänna en reklamation av en transportskada bör du kontrollera emballaget så fort du tar emot paketet. Om skadan är synlig är det lättast att anmäla detta direkt till chauffören vid mottagandet av försändelsen. Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen till Posten ska kunna hanteras korrekt.

En produkt som är felaktigt expedierad bör anmälas snarast möjligt till vår Kundservice. En produkt som vi har konstaterat är felexpedierad alternativt skadad vid leveranstillfället byter vi ut snarast och kostnadsfritt.

3.7 Delad order
Skulle någon av produkterna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga produkter på din order kan vi i vissa fall dela din beställning. Som kund behöver du aldrig betala mer än den ursprungliga frakten.


3.8 Ej utlösta order
Löser du inte ut ditt paket eller hämtar ut din vara debiteras du 395 kr för tillkomna omkostnader.

3.9 Lagerhållning

Samtliga varor i webshoppen finns på Centrallager om ej annat anges. Vår butik i Bromma är endast en servicebutik med begränsad lagerhållning.


4. Garanti

4.1 Garantins längd
Se tillverkarens garanti på enskild produkt.

4.2 Garantins omfattning
Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten utan skriftligt godkännande från Data & Printerexperten.

Produktgarantin för LCD/Plasma-skärmar ges med förbehåll för pixelfel. Vid pixelfel hänvisar vi till tillverkarens pixelgaranti, vilka skiljer sig från produkt till produkt.

4.3 Undersökning
Innan en garantireparation eller ett garantiutbyte kan godkännas behöver vi eller någon av våra samarbetspartners undersöka din produkt. I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett handhavande fel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet, etc.), har vi eller serviceverkstaden rätt att debitera dig för undersökningskostnaden. Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer. Vi har mycket omsorgsfullt valt ut våra samarbetspartners och erbjuder rikstäckande service för att ge dig som kund ett förstklassigt garantiförfarande.

4.4 Utnyttjande av garantin
Din följesedel/garantibevis är för enkelhetens skull samma dokument. Detta dokument sitter på utsidan av förpackningen i en plastficka, alternativt ligger i förpackningen.

5. Ångerrätt/Öppetköp

5.1 Allmänt

Data & Printerexperten följer Distans och hemförsäljningslagen.

För att utnyttja ångerrätten ska produkten vara i väsentligen oförändrat skick och ska skickas/lämnas tillbaka till oss tillsammans med den ursprungliga produktförpackningen. Tänk på att du står för risken om produkten skadas när den fraktas tillbaka till oss. Se därför till att varan är väl förpackad. Den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget hjälper produkten att ligga stadigt under transporten. Vid retur via Posten rekommenderar vi dig att använda ett transportemballage för att på så sätt ge extra skydd åt produkten. Varan ska vara komplett, vilket innebär att alla tillbehör såsom fjärrkontroll, bruksanvisning, batterier m.m. ska gå med i returen.

Data & Printerexperten förbehåller sig rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för det som saknas. Exempelvis är självkostnadspriset för en fjärrkontroll i normalfallet 500 kr.

Kontakta Data & Printerexperten för reklamation

Returer som innehåller värdegods bör skickas som rekommenderad post. Spara kvittot!

Vid utnyttjande av ångerrätten står du som kund för returfrakten. Kostnad för varan kommer återbetalas till dig. Du kan även lämna tillbaka produkten i vår butik. Data & Printerexperten kommer ej lösa ut paket mot postförskott.

5.2 Undantag

Ångerrätten gäller inte för en tjänst där fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen. Exempel på sådana produkter är abonnemang såsom Mobiltelefoni och Digital-TV.

Ångerrätten gäller inte för varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Ångerrätten gäller inte en förseglad ljud-eller bildupptagning, t.ex. en DVD-film, eller ett förseglat datorprogram där förseglingen har brutits.

Vid utnyttjande av ångerrätt på datorer och tillbehör till dessa debiteras du som kund för funktionstest och återställning av programvara. Exempelvis kostar en dator 750 kronor att återställa.

Vänligen observera att ångerrätt ej gäller företag.


6. Reklamationsrätt

På samtliga varor har du lagstadgad reklamationsrätt i 3 år efter det att du har tagit emot varan. För att utnyttja din reklamationsrätt, kontakta vår kundservice.

7. Medhjälp vid ångerrätt, garantiärenden eller reklamation

Vid garantiärenden (punkt 4), ångerrätt (punkt 5) samt utnyttjande av reklamationsrätt (punkt 6) behöver vi din att tillhandahålla produkten till oss. Vid garantiärenden skickar vi en returfraktsedel till dig. Vid ångerrätt och reklamation ordnar du själv transport till vår butik i Nacka efter kontakt med vår Kundservice.
Data & Printerexperten hämtar således inte upp produkten fysiskt hemma hos dig.

8. Sekretess och säkerhet

Personuppgiftsansvarig för våra tjänster är Data & Printerexperten AB, 556702-2719, Box 1124, 172 24 Sundbyberg.

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I de fall du väljer att betala via faktura måste du även ange ert organisations nummer. Privatpersoner erbjuds EJ kredit. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot dig.

Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post. Detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part med undantag för gemensamma aktiviteter med samarbetspartners.

Du har rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår Kundservice.

Cookies - En cookie är en textfil som skickas från en webbsida, t.e.x. www.daprex.se, till din dator, där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Data & Printerexperten använder sig av båda dessa typer av cookies. Textbaserade cookies används enbart vid vissa tillfällen där vi valt att föra statistik på vissa produkter. Session cookies används för att lagra inloggningsinformation samt din kundvagn när du surfar runt hos oss. De sistnämnda raderas ur minnet så fort du stänger din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att lägga din beställning via Internet. Du kan lätt ändra denna inställning i din webbläsare. Behöver du hjälp med att ändra inställningen klicka här.

9. Personuppgiftspolicy för kunder
Personuppgiftspolicyns omfattning

9.1.
Nedan beskrivs hur Data & Printerexperten JBM AB org. nr 556702-2719, med adress Ranhammarsvägen 18A, 168 67 Bromma behandlar personuppgifter i förhållande till dig som kund.

9.2
Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

9.3.
I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem.
Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den.
Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

9.4
Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter.
Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter. 

9.5. Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:

(a) namn;

(b) adress;

(c) e-postadress;

(d) telefonnummer;

(e) användarnamn och lösenord;

(f) orderinformation;

(g) IP-nummer; samt

(h) annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.

9.6 Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

9.7 Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att kundförhållandet upphörde.

9.8
Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.

9.9
I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

9.10 Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår ehandelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster.
I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

9.11 Cookies

9.12
Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

9.13
Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen.
Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

9.14
Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.
Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator.
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

9.15
Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

9.16 Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

9.17
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

9.18
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

9.19
Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

9.20
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse.
Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

9.21
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring.
Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

9.22
Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

9.23
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

9.24 Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy.
Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

9.25 Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@daprex.se eller telefon 0200-28 44 44.

__________________________

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 2018-05-25.


10. Övrig information

Klagomål eller beröm avseende Data & Printerexpertens tjänster eller produkter bör omgående meddelas vår Kundservice på telefon 0200-28 44 44, alternativt via e-post kontakt@daprex.se. Om du fortfarande inte är nöjd är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid en rekommendation från ARN.

11. Kontakt

Data & Printerexperten JBM AB
Ranhammarsvägen 18A
168 67 Bromma
För frågor kontaktas Data & Printerexpertens Kundservice på telefon 0200-28 44 44, alternativt e-post på: kontakt@daprex.se

Copyright © 2010 Data & Printerexperten AB
Kundvagn
Visa priser inkl moms?
Varor: 0 stSumma: 0 SEK