Direkttermo (DT)

Då de skriver ut utan ett färgband, är direkttermoskrivare kända för sin enkelhet. Direkt termo etiketter har vanligtvis en lång hållbarhetstid men är inte lämpade för miljöer som utsätter dem för värme, långa perioder av direkt solljus eller nötning. Direkttermoskrivare har inget bläck, toner eller färgband.

Om etiketten överexponeras för värme, ljus eller andra katalysatorer kommer materialet att mörkna och göra texten eller streckkoden oläslig. Av dessa skäl används inte direkt termisk utskrift för permanent märkning. Läsbarheten för direkta termiska etiketter, armband och kvittopapper varierar mycket, beroende på användningsförhållandena, men tekniken ger en lång livslängd för många vanliga streckkodsutskriftstillämpningar, inklusive transportetiketter, patient- och besöksidentifiering, kvitton och biljettutskrift.

Fördelar med direkt termisk utskrift

  • Direkttermo utskrift ger skarpa utskrifter med god skanningsbarhet.
  • Direkttermo är idealisk för applikationer som endast kräver en kort hållbarhet, vilket innebär att utskriften inte behöver hålla särskilt länge. Fraktetiketter och kvitton är idealiska applikationer,medan produktetiketter inte är det.
  • Direkttermo skrivare är enkla att använda jämfört med de flesta andra utskriftstekniker eftersom det inte använder något bläck, toner eller färgband.
  • Utan några förbrukningsmaterial annat än det material som ska tryckas, förblir de långsiktiga underhållskostnaderna låga.
  • Direkttermo möjliggör batch- eller enkeletikettutskrifter med mindre avfall.
  • Med återvinningsbart material tillgängligt erbjuder direkta termiska skrivare en bra miljöekonomi.
  • Direkta termiska skrivare är vanligtvis byggda mer hållbart än matris- eller laserskrivare, vilket möjliggör tillförlitlig drift i såväl industri- som kontorstillämpningar.

Direkttermo begränsningar

  • Direkt termisk utskrift är känslig för miljöförhållanden som värme och ljus (fluorescerande och/eller direkt solljus).
  • Direkt termiskt papper förblir kemiskt aktivt efter utskrift. På grund av detta är termiska etiketter, taggar eller biljettlager ofta toppbelagda för att motstå exponering för UV-ljus, kemikalier och nötning.