Tjänster

Vi erbjuder service av servrar, datorer, skrivare, faxar samt kopiatorer

Vi har bland Sveriges bästa specialistkompetens på servrar, datorer, skrivare, faxar samt de flesta kopiatorer. 
Våra tekniker har kunskaper i de flesta vanligt förekommande tillverkare av mjuk & hårdvara.
Vi hjälper dig när du behöver det.

Analys

Behovsanalys av befintlig IT struktur

Hur ser er arbetsplats ut? Vad fungerar och vad fungerar mindre tillfredsställande? Saknas något? Detta är några saker vi tar reda på i en behovsanalys.

Ett behov förändras ofta med tiden, företaget växer, teknik utvecklas och utrustning föråldras. För att slippa ringa till tio olika tekniker kan du vända dig till oss för att få hjälp med en helhetslösning. Vi tittar på verksamhetens behov och förutsättningar och ger sedan förslag på eventuella förbättringar. Det handlar om att få en effektiv arbetsplats, där så lite tid som möjligt går åt till att ”släcka bränder”.

Drift

En IT-miljö med server, applikationer och klienter kostar mycket tid och kunskap att bygga upp och underhålla. Därför kan du låta oss ta hand om driften av ditt IT-system, både mjuk- och hårdvaran. Vi tar ansvaret för att ditt systern fungerar som det ska och får de uppdateringar det ska ha. Vill du behålla totalansvaret själv, men få hjälp med service och underhåll – kontakta oss!

Serviceavtal

Vi har olika serviceavtal för att passa just ditt företags speciella behov.

Våra serviceavtal innebär en trygghet för Er som kund att alltid ha en fungerande utrustning.
Den innebär att vi gör förebyggande underhåll på anskaffad utrustning, obegränsat antal besök efter kallelse samt innehåller
eventuella reservdelar.
I avtalet ingår samtliga kostnader i form av reservdelar, arbetskostnader samt resekostnader.

För kopiatorer, multifunktions produkter, skrivare samt faxar finns även avtalen med fast kostnad per klick där även toner ingår.

Avtalen finns med 3 olika typer av inställelsetider:

1. Inom 8h
2. inom 4h
3. inom 4h dygnet runt