Färgetiketter

Färgutskrifter av etiketter On-Demand

Mervärdet av att skriva ut färgetiketter på beställning är mycket enkelt: köp blanka etiketter och skriv ut dem själv!
De omedelbara fördelarna med denna process är många.

 • Traditionella etikettutskrifter håller snabbt på att ersättas av etikettutskrifter på beställning.
 • Upptäck fördelarna med att skriva ut direkt på blanka etiketter och tillverka egna etiketter.

Det traditionella sättet att skriva ut etiketter består av två steg: förtryck i färg och det monokroma övertrycket.

Den nya processen består av ett enda steg: färgutskrifter på beställning.

Fördelarna med denna utskriftsprocess kan sammanfattas som följer:

 • Sänkta kostnader genom färgutskrifter på On-Demand
 • Kostnaden för förtryckta etiketter är särskilt hög vid små till medelstora upplagor på grund av att det är dyrt att ställa industripressar i ordning. Detta är ett område där kostnaden per etikett för utskrifter på On-Demand är en klar fördel.

Användningsområden:

Produktetiketter

 • Skriv ut valfritt antal färgetiketter utan extra kostnader
 • Tillverka special- och engångsetiketter
 • Maximera produkternas synlighet, lyft fram och stärk ert varumärke

Förpackningsetiketter

 • Få dina produkter att synas med färgetiketter av hög kvalitet som fångar blicken
 • Ge tydliga och lättlästa anvisningar med färgbilder och foton
 • Lyft fram information på en etikett, eller skriv ut specialetiketter

GHS-etiketter

 • Skriv ut beständiga GHS-etiketter för kemikalier vilken färg som helst, inte bara i svart och rött.

EU:s energietiketter

 • Infoga ert varumärke och er logotyp på EU:s energietiketter
 • Skriv ut hållbara EU-energietiketter, som tål vätskor och repor

Hälsovård, Etiketter för recept, laboratorier, sprutor och apoteksbruk

 • Ge viktig information en bättre visuell framtoning för att minska riskerna för misstag på sjukhus, ge bättre patientvård och öka säkerheten
 • Använd färg och design för att tydliggöra patientens namn och doseringsanvisningar

Butiker

Hyllmärkning, prislappar och recept– Låt ditt företag fånga uppmärksamheten med konsekventa och igenkännbara bilder

 • Lansera kampanjer snabbt och effektivt med utskrifter On-Demand